Úřad Maršálka | Zielóna Góra (pl)

Stavba realizována společně s Architektonickou firmou Limba s Krakova.


Čestné uznání

Projekt 2009

Autor projektu: Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka