Revitalizace centra města Turek

Muzeum Menhoffera, sňatkový palác, náměstí a park

1. cena

Stavba realizována společně s Architektonickou firmou Limba s Krakova.

Projekt 2008

Autor projektu: Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka