O nás


Naší vizí je usnadňovat život druhým a nabízet jim možnosti, jak realizovat své představy s co nejnižší časovou a finanční investicí.

Procházíme s Vámi celým procesem od ověření parametrů pozemku, zajištění, tvorbu projektu i vyřízení potřebných povolení až po zajištění financí na konečnou realizaci.

Pomocí projekčního týmu, znalostí dotačních programů a zkušeností se získáváním finančních prostředků dokážeme splnit individuální potřeby každému z našich klientů.

Přesvědčte se o tom sami a kontaktujte nás.

Náš tým


Ing. Veronika Haratyková

dotační a finanční specialistka, jednatelka


Od roku 2015 se věnuje dotačním programům jako jsou kotlíkové dotace, dotace SFŽP a dotace z operačních programů. Zároveň má dlouholeté zkušenosti s financováním projektů a celkovým finančním plánováním.

Je zakladatelkou firmy, která se zabývala dotacemi a inženýrskou činností. V lednu 2020 proběhlo spojení této firmy s Mgr. Ing. Arch. Annou Marií Czajkou, a tím došlo k rozšíření nabízených služeb o projekční a architektonické činnosti.


e-mail:  veronika.haratykova@anvea.eu

tel.: +420 732 530 906

Mgr. Ing. Arch. Anna Maria Czajka

hlavní architektka, jednatelka


Po získání práva používat označení Registrovaný architekt s právem používat razítko se státním znakem založila firmu Anateliér architektonické studio, která se později spojením s firmou Verodum, s.r.o. stala ANVEA atelierem s.r.o.

Svou dlouholetou zkušenost využívá k architektonickým návrhům, které můžete shlédnout v sekci Naše projekty.


e-mail:  anna.czajka@anvea.eu

tel.:        +420 739 027 488, +48 609 345 803

Jana Verčimáková

projektantka


Vystudovala SPŠ stavební v Havířově a od roku 2016 se aktivně věnuje projektování. Své tvůrčí a organizační schopnosti a stavební zaměření ráda využije k tomu, aby Vám pomohla uskutečnit Vaše představy.


e-mail:    jana.vercimakova@anvea.eu
tel.:          +420 797 655 042

Romana Pírová

administrátorka


Má dlouholeté zkušenosti s obchodní činností, od srpna 2020 je naší novou posilou v oblasti komunikace s klienty.


e-mail: romana.pirova@anvea.eu

tel.:       +420 732 530 906